Asiakaskokemuksia Nokian Metallirakenteesta

Tutustu monipuolisiin ratkaisuihin, joita olemme toteuttaneet muun muassa puolustusteollisuuden yrityksille, sekä kone- ja laitevalmistajille ja erilaisiin mobiileihin konttiratkaisuihimme.

Monipuolista osaamista teräs- ja alumiini-rakentamisen suunittelussa ja toteutuksessa

Puolustusteollisuus

Nokian Metallirakenne Oy tekee jatkuvaa yhteistyötä Puolustusteollisuuden yritysten kanssa muun muassa alihankintakokoonpanoissa, vaihtuvissa projekteissa, laitevalmistuksissa.

Patria – NEMO Container, asejärjestelmän alusta kranaatinheittimelle

Patria valitsi omaa 120 mm:n Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän konttiratkaisun valmistajaksi Nokian Metallirakenteen. Patria vastasi kontin runkorakenteen perussuunnittelusta ja lujuuslaskennasta. Nokian Metallirakenteen vastuulla oli rakenteiden detaljisuunnittelu ja suunnittelu sekä laite- ja komponenttihankinnat kontin järjestelmille:

  • Kontin jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmät 
  • Tehokas kontin ilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla 
  • Paineilmajärjestelmä kranaatinheitinjärjestelmälle 
  • Kontin oma sähköjärjestelmä 
  • Aggregaatti, joka varmistaa kontin järjestelmien omavaraisen toiminnan 

Patria – Tykin tuliputkien NDT-tarkastusallas

Jo aiempien laadukkaasti toteutettujen töiden pohjalta Patria halusi Nokian Metallirakenteesta yhteistyökumppanin tuliputkien tarkastusallashankkeelle. Laitteiston valmistamisen lisäksi Nokian Metallirakenne tarjosi valvotut tilat loppukokoonpanotöitä, käyttöönottotestauksia, tarkastuslaitteiston säätöä ja tarkastustoimintaa varten. Laitteiston toiminnan kannalta tärkein vaatimus oli rungon ja altaan suoruus, mikä onnistui erinomaisesti: 10 m matkalla heittoa oli noin 1 mm.

Nokian Metallirakenteen toimitukseen sisältyi altaan ja runkorakenteen valmistus, altaan vesikiertojärjestelmän, tarkastuslaitteen mekanismien, sähkön ja automaatioiden komponenttihankinnat ja asennukset.

Patria valitsi omaa suunnittelua olevalle 120 mm:n Nemo - kranaatinheitinjärjestelmälleen alustaksi konttiratkaisun ja sen valmistajaksi Nokian Metallirakenteen
Kuva: Patria Oyj
Patria Tykin tarkastusallas-Nokian Metallirakenne
Kuva: Patria Oyj

Huolto, kunnossapito ja modernisoinnit

Laitesuojien, ajoneuvojen ja perävaunujen huollot ja muutostyöt sekä kunnossapidon osavalmisteet ovat esimerkkejä Nokian Metallirakenteen elinkaaripalveluina tehdyistä töistä.

XA-180 MLU

Patria vastaa Puolustusvoimien XA-180 -miehistönkuljetusajoneuvojen elinjaksopäivityksestä. Projektissa Nokian Metallirakenne toimii Senop Oy:n alihankkijana purkamalla vaunusta vanhat järjestelmät, sekä tekee uusien järjestelmien asennus valmistelut.

Tukkijoki

Nokian Metallirakenne on toiminut useassa huollon ja kunnossapidon hankkeessa Caverion Oyj alihankkijana valmistamalla ja pintakäsittelemällä teräsrakenteita. Esimerkkinä mielenkiintoisista ja haastavista projekteista on Särkänniemen huvipuiston yhden vanhimman laitteen Tukkijoen saneeraustyö. Projektissa Nokian Metallirakenne valmisti loppulaskun osia, jotka Caverion asensi paikoilleen.

Nokian-Metallirakenne-Metallirakenteet-teräksestä-ja-alumiinista-Puolustusvoimille
Särkänniemen-huvipuiston-laitteen-Tukkijoen-saneeraustyö-Nokian-Metallirakenne

Mobiilit tilaratkaisut: Kontit, laitesuojat, perävaunut ja niiden varustelut

Erikoistila, laitetila, tekninen tila – näitä kaikkia yhdistää mahdollisuus nostaa toiminta pyörien päälle mobiiliksi tilaratkaisuksi. Nokian Metallirakenne on suunnitellut ja valmistanut mobiileja tiloja mm. kone- ja laitevalmistajille, terveydenhuollon, energia- ja kierrätysalan, rakentamisen tarpeisiin.

Arctest Oy – Olosuhdetestausta kontissa ja perävaunussa

Nokian Metallirakenne tekee yhteistyötä Arctest Oy:n kanssa, joka on johtava olosuhdetestauslaitteiden valmistaja Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Heidän asiakkaillaan oli tarve vankkarakenteisille siirrettäville testauskonteille ja -perävaunuille. Nokian Metallirakenteen osaamisen ja laitetilojen ja perävaunujen
valmistuksen pitkällisen kokemuksen vuoksi Arctest Oy päätyi yhteistyöhön Nokian Metallirakenteen kanssa.

Arctest Oy:n vastuulla rakennusprojektissa on olosuhdejärjestelmien asennusten lisäksi konseptisuunnittelu ja Nokian Metallirakenne vastaa rakenne- ja detaljisuunnittelusta sekä vaunujen ja konttien valmistuksesta loppuasiakkaan vaatimusmäärittelyjen mukaisesti.

Teollisuus

Kontteihin varusteltuja tilaratkaisuja ja erikoisolosuhteita hyödynnetään teollisuuden eri aloilla

Metso Outotec – Analysaattorikontit vaativiin ympäristöihin

Outotec ja Nokian Metallirakenne aloittivat yhteistyön vuonna 2016. Outotec suunnitteli analysaattorilaitteistoilleen uudenlaisen konttikonseptin. Konseptin tuotteistamiseen se tarvitsi yhteistyökumppanin, jolla olisi vahva osaaminen erilaisista kontti- ja laitesuojaratkaisuista.

Nokian Metallirakenne suunnitteli uudentyyppisen analysaattorikonttikokonaisuuden Outotecin konseptin pohjalta ja ensimmäinen konttiyhdistelmä toimitettiin vuonna 2017. Tämän jälkeen kontteja on toimitettu kymmeniä. Lisäksi Outotec Oyj:lle on räätälöity peruskontin pohjalta asiakasvaatimusten mukaisia erikoiskontteja.

Nokian Metallirakenne Oy:n vahvuus hankkeissa on ollut joustavan valmistuksen lisäksi asiakkaan saama konttirakenteiden suunnittelutyö.

Teräsrakenteet

Nokian Metallirakenne Oy suunnittelee ja valmistaa teräs- ja alumiinirakenteet pintakäsittelyineen ja asennuksineen. Esimerkiksi portaat, hoitotasot, konesalien rakenteet, katokset, katsomot.

Tampereen Yhteiskoulu TYK – Katsomorakenteet ja asennustyö

Tampereen Yhteiskoulun tilojen saneerauksen yhteydessä koululle tarvittiin uusi katsomo. Toimittajaksi haluttiin yritys, joka valmistaa katsomorakenteet ja asentaa katsomon saneerattuun tilaan. Katsomon asennus sisälsi myös asiakkaan hankkimien istuimien asennukset sekä uuden porrasvalaistuksen.

Nokian Metallirakenne toimitti katsomon lopputarkastuksineen asiakkaan vaatimassa tiukassa aikataulussa.

Puolustusvoimat

Nokian Metallirakenne Oy tekee jatkuvaa yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa muun muassa alihankintakokoonpanoissa, vaihtuvissa projekteissa, laitevalmistuksissa.

Patria – NEMO Container, asejärjestelmän alusta kranaatinheittimelle

Siirtopyörät

Luotettavat ja helppokäyttöiset CW-siirtopyörät konttien siirtelyyn halleissa tai ulkona, betoni tai asfalttipinnoilla.

Millaista mobiilia tilaratkaisua tarvitset?

Ota yhteyttä. Keskustellaan yhdessä ideastasi.

Voit myös kysyä lisää varustelumahdollisuuksistamme:


Sähköjärjestelmä ja -laiteasennukset

Tieto- ja tietoliikennejärjestelmien asennukset

Ilmastointilaitteet ja ilmankuivausjärjestelmät

Kylmä- ja pakastuslaitteet

Lämmitysjärjestelmät lattia-, vesikierto-, ilma- tai polttoainetoimisella lämmityksellä sekä näiden yhdistelmällä

NBC/CBRN-suojaus

Sirpalesuojaukset eri menetelmin

EMP-suojaus

Automaattiset palonsammutusjärjestelmät (Halon, Halotron)

Iskun- ja tärinänvaimennus asennettaville laitteille

Kalusteasennukset ja varustelaatikostot

Millaiselle työlle etsit mobiilia tilaratkaisua?

Ota yhteyttä. Keskustellaan yhdessä ideastasi.
Voit myös kysyä lisää varustelumahdollisuuksistamme: Sähköjärjestelmä ja -laiteasennukset
Tieto- ja tietoliikennejärjestelmien asennukset
Ilmastointilaitteet ja ilmankuivausjärjestelmät
Kylmä- ja pakastuslaitteet
Lämmitysjärjestelmät lattia-, vesikierto-, ilma- tai polttoainetoimisella lämmityksellä sekä näiden yhdistelmällä
NBC/CBRN-suojaus
Sirpalesuojaukset eri menetelmin
EMP-suojaus
Automaattiset palonsammutusjärjestelmät (Halon, Halotron)
Iskun- ja tärinänvaimennus asennettaville laitteille
Kalusteasennukset ja varustelaatikostot